Om oss

Vi utför besiktning och provtryckning av rökkanaler och eldstäder efter nyinstallation samt reparation. Vi har utbildad skorstensfejartekniker och har arbetat inom yrket sedan 1990.

omoss

Vi är anslutna till SeRo, Skorstensentreprenörernas Riksorganisation och personcertifierade av SSC via dem. Vi har idag Västsverige, från mellersta Halland i söder, Borås i öster och Stenungsund i norr, som vår arbetsplats.
Rotavdrag kan INTE användas för besiktning av installation.

SeRo www.skorstensentreprenorer.org
SSC www.sscab.com


Vad vi gör

Skorstensbesiktning, OVK-besiktningar samt säkerhetsbesiktning vid husköp. Sotning av fastigheter, ventilationsmätning, ventilationsrensning, kemsotning samt tjärborttagning.

Kontakta oss

Skorstensbesiktning i Väst
Bokeliden 2, 439 72 Fjärås
Telefon: 0705-63 05 22
© Skorstensbesiktning i Väst    |    Telefon: 0705-63 05 22